Privacy Policy

Privacyverklaring

KG You Entertainment respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om volledige transparantie te garanderen, hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen, evenals de mogelijkheden van betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: [link naar de Autoriteit Persoonsgegevens].

Deze privacyverklaring is de enige geldige versie en blijft van kracht totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “de Beheerder” genoemd) is KGYou – Enrertainment & Ballonnen, gevestigd te Vrijewade 40-15, 3439PB, Nieuwegein, KvK-nummer: 68483643.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door KG You Entertainment. Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator, of andere kenmerken die betrekking hebben op fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • E-mailadressen / telefoonnummers

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet willekeurig verzameld. Ze worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Verbetering van onze dienstverlening aan u
  • Onderhouden van relaties met u
  • Verwerken van uw opdrachten en bestellingen
  • Ledenadministratie
  • Personeelsadministratie
  • Aanbiedingen doen

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13, lid 2, sub b AVG heeft eenieder het recht op inzage in, rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@kgyou.nl.

Elk verzoek moet worden vergezeld van een kopie van een geldig identificatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet, en het adres waarop u bereikbaar bent. Binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek ontvangt u een reactie. Indien nodig kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd vanwege de complexiteit of het aantal verzoeken.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

Bij schending van enige wet- of regelgeving waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de Beheerder zijn verzameld, worden deze verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten. Deze persoonsgegevens vallen dan niet langer onder de bescherming van deze privacyverklaring.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

U ontvangt commerciële aanbiedingen van de Beheerder alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Als u deze aanbiedingen niet langer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@kgyou.nl. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de Beheerder verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk bepaalde periode.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de Beheerder is exclusief bevoegd in geval van geschillen over deze voorwaarden, behalve wanneer er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie kunt u contact opnemen via info@kgyou.nl.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de site een betere gebruikerservaring te bieden. Over het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren op te slaan, informatie voor winkelwagentjes te bewaren en anonieme trackinggegevens te verstrekken aan derde partijen zoals Google Analytics. Cookies kunnen uw browse-ervaring verbeteren. U kunt er echter voor kiezen om cookies uit te schakelen in uw browser. Raadpleeg het Help-gedeelte van uw browser of een website over cookies voor richtlijnen voor moderne browsers.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.